Vier toonaangevende kennis- en adviescentra slaan handen ineen voor ouderenzorg

 

28 november 2012 - De zorg voor ouderen zal de komende jaren drastisch veranderen. De regering kiest
voor flinke ingrepen. Het binden van personeel wordt moeilijker. Ouderen en hun familie willen meer invloed
en betere zorg. Kwaliteit van leven wordt het uitgangs­punt.

Vier toonaangevende kennis- en adviesorganisaties in de langdurende (ouderen)zorg slaan de handen
ineen om zorgorganisaties te helpen dit te realiseren. Ze bundelen deskundig­heid en ervaring en ontwikkelen
samen het nieuwe verbeterprogramma Productive Care.De ouderenzorg van morgen vraagt nieuwe hulpvormen, betoogde bijzonder hoogleraar Organisatie en beleid
van zorg (VU) en Vilans-bestuurder Henk Nies vorige week in zijn inaugurale rede. De Nederlandse ouderenzorg
is kwalitatief goed, maar relatief duur. De regering kiest voor een kleiner collectief gefinancierd pakket. Zorg
en wonen worden gescheiden en op de uitgaven wordt gekort. Klanten zijn mondiger en medewerkers willen meer
ruimte voor professionele verantwoordelijkheid. Het is aan de sector een passend antwoord te vinden.

Productive Care

Dit antwoord heet Productive Care, aldus de samenwerkingspartners Vilans, TNO Mana­ge­ment Consultants, CBO
en CC zorgadviseurs. Georganiseerd in een stichting staan zij garant voor de continuïteit.

Productive Care is een programma dat op meerdere terreinen resultaat heeft. De kwaliteit en veiligheid van zorg
verbetert, er komt meer aandacht voor cliënten, medewerkers vinden meer voldoening in hun werk en de effectiviteit
neemt aantoonbaar toe. De mede­werkers en teamleiders bepalen zelf de inhoud, kiezen hun werkwijzen en realiseren
zelf de verbeteringen. Het programma gidst hen daarin en maakt hen trots op het resultaat.

Engeland

Productive Care is een programma dat vooralsnog gericht is op de intramurale verpleeg­huiszorg. Het programma
is onder andere gebaseerd op lean management, een aanpak van bewezen waarde. De aanpak is ontleend aan
het NHS Institute for Innovation and Improvement in Engeland, een van de grootste ontwikkel­instituten ter wereld
voor het con­tinu verbeteren in de zorg. Met het NHS Institute wordt bij de ontwikkeling
van Productive Care samengewerkt.  

Test

Het programma is gereed om getest te worden in de intramurale verpleeghuissector. Eind januari wordt het
aan geïnteres­seerde bestuurders gepresenteerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jacob de Moel 0647474609 of
demoel@productivecare.nl